درباره فارسیکام

_

شرکت فناوری اطلاعات فارسیکام با هدف تولید و توسعه نرم افزار های مدیریت ارتباط با مشتری و تلفن گویا از زمستان 1379 کار خود را آغاز نموده است . تولید نرم افزار در فارسیکام بر اساس استانداردهای روز دنیا و مطابق با نیاز مشتریان است و همواره نظر مشتریان در توسعه نرم افزارها اولویت داشته است . فارسیکام توانسته است دامنه مشتریان خود را به خارج از ایران نیز گسترش دهد و توانسته است به عنوان صادر کننده نمونه نرم افزار در سال 1385 نایل آید.

مجوزات
  • شماره ثبت 428603
  • عضو شورای عالی انفورماتیک کشور
  • دارای مجوز ازاتحادیه خدمات کامپیوتر
  • دارای مجوز از سازمان صنایع و معادن
  • عضو نظام صنفی رایانه ای کشور
  • عضو اتحادیه صادرکنندگان
افتخارات
  • صادر کننده نمونه خدمات فنی مهندسی سال 1385
  • دریافت لوحه افتخار از شرکت بیمه ایران
  • دریافت لوحه افتخار از اداره گمرکات
  • دریافت لوحه افتخار از جهاد کشاورزی
  • شرکت کننده برگزیده نمایشگاه الکامپ سال 1382
  • تاییدیه فنی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام از شورای عالی  انفورماتیک
  • تاییدیه فنی نرم افزار تلفن گویا فارسیکام از شورای عالی انفورماتیک
مسئولیت ها

فارسیکام در زمینه های زیر خود را متعهد می داند:

  • در قبال سهامداران: حمایت از سرمایه گذاری سهامداران و تامین سوددهی قابل  قبول
  • در قبال مشتریان: جلب و حفظ مشتریان با ارائه خدمات که از لحاظ قیمت و  کیفیت ارزشمند بوده و مطابق ضوابط و شرایط فنی و تجاری باشد.
  • در قبال کارکنان: احترام به حقوق انسانی کارکنان ، تامین شرایط کاری خوب و  ایمن برای آنها، ارائه خدمات تحت شرایط مطلوب، با آموزش، ارتقاء، توسعه و  استفاده بهینه از استعدادهای فردی و تامین فرصت های شغلی برابر، تشویق کارکنان  به برنامه ریزی وجهت دادن به کارهای خود و پایبندی آنها به این اصول در کار  شرکت.
  • در قبال کسانی که با شرکت رابطه تجاری دارند: دستیابی به روابط سودمند  متقابل با نمایندگان شرکت در استانهای مختلف، فروشندگان محصولات و همچنین بالا  بردن اصول کلی تجارت و به کارگیری آنها در روابط فی ما بین می باشد.
  • در قبال جامعه: هدایت تجارت در قالب شخصیت حقوقی مسئول در جامعه، حمایت از  حقوق اساسی مردم در راستای نقش قانونی تجارت و عنایت کامل اصول اخلاقی و  اجتماعی برای مشارکت در توسعه پایدار.
اصول اقتصـادی و اجتماعـی
  • سودآوری برای انجام مسئولیت های فوق الذکر و تداوم تجارت ضروری بوده و  وسیله ای برای تعیین میزان کارایی و ارزشی که مشتریان برای محصولات و خدمات  فارسیکام قائل هستند می باشد.
  • فارسیکام در شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تلاش می کند فعالیت های  خود را به نحو احسن و به کارآمد ترین وجه در خدمت منافع جامعه به کار گیرد.
  • فارسیکام برای اصول صداقت، درستی، امانتداری و انصاف در تمامی جنبه های  تجاری خود پافشاری می کند و در روابط خود با شرکاء تجاری انتظاری متقابل دارد.
  • فارسیکام هیچگونه ارتباطی با احزاب و سازمانهای سیاسی یا نمایندگان آنها  نداشته و در سیاست های حزبی نیز مشارکت نخواهد داشت.